Exhibition of paintings, drawings and objects (De)Construction / Izlozba slika, crteza i objekata "(De)Konstrukcija" / Culture Center of Pancevo / Gallery Dvoriste / 5. april 2011.

„...Reklamnim materijalom i plakatima preuzetim sa ulice prikazujem urbani pejzaž, šareno i slojevito obojen obiljem potrošnog materijala. Njegovom upotrebom gubi se kulturni, socijalni, politički kontekst, a ostaje likovna i grafička ekspresija. Reklamni materijal oblikuje gomila informacija koje su svojim konstantnim kretanjem, neograničenim protokom i ubrzanom nadgradnjom, zahvaljujući neprestanoj inovativnosti, zauzele u svesti čoveka današnjice mesto osnovnog zvuka kao bazične podloge za dalju nadgradnju i napredak. Da li je taj proces pozitivan ili negativan zavisi od samog čoveka.“